ÖSZTÖNZÉSPOLITIKA
Bér...ami soha nem elég, ráadásul nem okoz sem elégedettséget, sem elkötelezettséget. Épp ezért sokkal kifinomultabb megoldások kellenek, hogy A munkavállalók foglakoztatása ösztönző, de egyben kifizetődő is legyen. Ez az ösztönzéspolitika.

A TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK FÓKUSZÁBAN:

ÖSZTÖNZÉSPOLITIKA

 • Az ösztönzési struktúra kidolgozása (anyagi és nem anyagi, valamint pozitív és negatív ösztönzési formák és azok arányának meghatározása) és a kapcsolódó folyamatok, rendszerek bevezetése, oktatása és integrált, szinergikus működtetése.
 • Bérpiaci felmérések, benchmarking vizsgálatok szakmai irányítása, elemzések, koncepciók, javaslatok, döntéselőkészítő anyagok készítése.

JAVADALMAZÁS (KOMPENZÁLÁS) - anyagi, pozitív ösztönzés

 • Komplett és komplex ösztönzési folyamatok és bérrendszerek kidolgozása és működtetése: alapbér, sávos bérstruktúra (összhangban a munkaköri rendszerrel), teljesítménybér (összahangban a TÉR rendszerrel), mozgóbér-, jutalék-, bónusz-, prémiumrendszerek, stb;
 • Teljesítménycélkitűzési és -értékelési folyamatok é rendszerek (TÉR) kidolgozása és működtetése;
 • Béren kívüli juttatási rendszer (pl.: cafetéria) kidolgozása és működtetése: a juttatási elemek formájának, nagyságának (bruttó, nettó értékének), szorzószámainak, juttatási periódusainak, igénylésének, stb. kidolgozása és szabályozása.
 • Szociális alapú juttatási rendszer  (pl.:  temetési segély, rendkívüli segély, munkáltatói kölcsön, bérelőleg, stb.)  kidolgozása és működtetése
 • Tervezett vagy ad hoc bérfejlesztések, béremelések, bérkorrekciók kalkulációja, üzleti tervhez (azon belül például a létszámtervhez való) illesztése, sőt szükség esetén a bértárgyalások lefolytatása.
MOTIVÁLÁS - nem anyagi, pozitív ösztönzés
 • Munkakör alapú motivációs folyamatok és rendszerek kidolgozása és működtetése: participáció, munkakör-gazdagítás, kinevezés, áthelyezés, karriertervezés és -építés, stb.
 • Teljesítmény alapú motivációs folyamatok és rendszerek kidolgozása és működtetése: írásbeli dicséret, év/hónap dolgozója kitüntetés, életpálya elismerés, innovációs díj, LEG kolléga elismerés, stb.
 • Fejlesztési célzatú motivációs folyamatok és rendszerek kidolgozása és működtetése: egyetemi képzés, OKJ-s tréning, nyelvoktatás, konferenciaturizmus, tanulmányút, stb.
NEGATÍV ÖSZTÖNZÉS
 • Az anyagi és nem anyagi, negatív ösztönzési formák (szóbeli, írásbeli figyelmeztetések, megrovások; indokolt és jogilag megalapozott helyzetben alacsonyabb pozícióba helyezés és/vagy bér, mozgóbér, juttatás csökkentések, stb.) kidolgozása és működtetése.
 • Adott esetben fegyelmi vizsgálatok, eljárások indítása, azok lefolytatása, illetve koordinálása.

Ha úgy érzi, hogy az ösztönzés-javadalmazás-motiválás nagyon is költséges és sokszor pénznyelőnek tűnő ingoványában egy kis iránymutatásra vagy szakmai támogatásra van szüksége, akkor keressen bennünket bátran az alábbi elérhetőségek bármelyikén. Ismerjük a kiutat, tudjuk a megoldást.

kapcsolat@peopleandfocus.hu

+ 36 30 620 65 35

www.peopleandfocus.hu