MUNKÁLTATÓI MÁRKAÉPÍTÉS
Ben rogers, persze, nem hisz Tomnak: “még a végén bebeszélnéd nekem, hogy szívesen dolgozol". Tom erre a kételkedő megjegyzésre reagálván felteszi az i-re a pontot: “Mi az, hogy szívesen! Csak azt mondd meg, miért ne csinálnám szívesen? Azt hiszed, mindennap meszelhetek kerítést?!” Ezek után Ben nemcsak önként jelentkezik, hogy elvégezze Tom munkáját, hanem még egy almát is ad azért, hogy dolgozhasson. Tom sawyer pedig szép sorban az összes barátjának „megengedi”, hogy némi, neki fizetendő hozzájárulás fejében a munkavégzés élményében részesülhessenek...Nos, így kell valahogy a munkáltatói márkaépítést csinálni!

A TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK FÓKUSZÁBAN:

A kifelé - és befelé - sugárzott vállalati kép és a belső munkavállalói tapasztalatok összhangjának megteremtése, illetve hosszútávú biztosítása/fenntartása. Nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. De nem elég jónak látszani, jónak is kell lenni!

MUNKÁLTATÓI MÁRKAÉPÍTÉS (employer branding) - BEFELÉ 

 • Elkötelező vállalti kultúra fejlesztése, kialakítása, elmélyítése, illetve a szervezeti kultúra fejlesztésének - sok esetben kultúra-, szemlélet- vagy paradigmaváltás megvalósításának - szakmai irányítása, operatív támogatása.
 • Belső kommunikáció: belső hírlevelek, újságok, magazinok, tájékoztatók, valamint a belső közösségi háló, on-line felületek (intranet) működtetés, szerkesztése, szakmai - elsősorban HR fókuszú - tartalmak előállítása.
 • A közvetlen vezető-munkavállalói kapcsolattartás működtetése, szervezése, fejlesztése (vezetői "roadshow", "forró szék", "kérdezz-felelek", stb.).
 • "Gamifiction": a vállalati - elsősorban HR - folyamatok játékossá, élményszerűvé tétele.
 • "Élménymunkahely-teremtés": közösségi események (sportnap, családi nap, cégalapítási évforduló, karácsonyi vacsora, vállalati farsang, stb.) rendszerének kidolgozása, koncepciók és tematikák összeállítása, valamint az események szervezésének szakmai támogatása.
 • Belső CSR tevékenységek (pl.: gyerektáborok, kismamabarát munkahely, faültetés, zöld iroda, vállalati óvoda, egészséges munkavégzés, a foglalkozás egészségügyi ellátáson túlmutató egészségügyi szolgáltatások (menedzserszűrés, üzemorvos, szűrések, vérvétel, véradás, stb.) kezdeményezése és a megvalósítás szakmai támogatása koordinálása.

MUNKÁLTATÓI MÁRKAÉPÍTÉS (employer barnding) - KIFELÉ

 • Off-line (szórólap, plakát, újság), online hirdetési/toborzási portálok (Facebook, LinkedIn, stb.) hirdetések tartalmi és formai előkészítése.
 • Folyamatos szakmai jelenlét (blogok, vlogok) a közösségi médiában.
 • Közvetlen, közvetett, következetes és rendszeres kapcsolattartás a potenciális munkavállalókkal és a pályázókkal; munkaerő-biztosító szolgáltatókkal (iskolaszövetkezetekkel, szociális szövetkezetekkel, munkaerő-kölcsönzőkkel, -közvetítőkkel); Munkaügyi központokkal, járási hivatalokkal, foglalkoztatási kirendeltségekkel, közmunkás irodákkal  való rendszeres kapcsolattartás. 
 • Tudatos és rendszeres részvétel szakmai rendezvényeken, előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, munkaerő-piaci megmérettetéseken, sőt ilyenek létrehozása, alapítása, szervezése.
 • Szakmai részvétel, illetve aktív közreműködés a vállalat külső PR és CSR tevékenységében.

Ha úgy érzi, hogy a munkáltatói márkaépítéshez (a kifelé és befelé sugárzott vállalati kép összhangjának megteremtéséhez) egy kis iránymutatásra vagy szakmai támogatásra van szüksége, akkor keressen bennünket bátran az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

kapcsolat@peopleandfocus.hu

+ 36 30 620 65 35

www.peopleandfocus.hu